تبلیغات تجاری کمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم

2 دانشکده حقوق دانشگاه قم

10.22091/diplic.2024.10133.1007

چکیده

در خاتمه قرن بیستم متخصصان دانش بازاریابی به یافته‌ای مهم دست یافتند که عبارت از این بود که بازاریابی موفق، حاصل فعالیت معمول و روزمره کارکنان واحدهای بازاریابی و بازاریاب‌های آن‌ها نیست، بلکه پدیده‌ای است که آمیخته‌ای از طرز فکرها، اقدام‌ها، رقابت و فرآیند طرح‌ریزی بازار است. بر همین مبنا نوع جدیدی از تبلیغات با نام تبلیغات کمینی مورد توجه قرار گرفت. تبلیغات کمینی، عملی است که اشخاص غیراسپانسر را در تقابل با تهیه‌کنندگان هزینه‌های گردهمایی‌های بزرگ، اسپانسرها و دیگر دارندگان حق قرار می‌دهد. باوجوداینکه تبلیغات کمینی عملی رایج می‌باشند ولی در واقع بسیاری از کشورها قوانین خاصی برای این‌گونه اقدامات وضع نکرده‌اند. نوع دیگری از تبلیغات کمینی با هدف ضربه زدن به رقبا به‌عنوان یک تکنیک تجاری در بعضی از کشورها کاربرد دارد. در بعضی از کشورها مثل برزیل، روسیه و انگلستان که در آن‌ها صاحبان رویدادها و گردهمایی‌های بزرگ مانند کمیته‌های المپیک و فیفا، تلاش‌های بسیاری را در جهت ایجاد قوانین انحصاری برای به دست آوردن حقوقی خاص برای برگزاری این گردهمایی‌ها داشتند، قوانین خاصی برای حمایت از آن‌ها در مقابل تبلیغات کمینی تصویب شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات