نقش توکن های یکتا در حقوق مالکیت ادبی و هنری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)

2 کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران

10.22091/diplic.2024.10150.1004

چکیده

فناوری بلاک‌چین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های تغییر در حوزه فناوری، با کاربردهای متنوعی در جوامع مختلف درحال‌توسعه است. ازجمله فناوری‌های جدید در حوزه بلاک‌چین، توکن‌های یکتا یا همان (ان‌اف‌تی) به‌عنوان یک نوع ویژه از توکن‌های رمزنگاری شده در دل رمز ارزها هستند و به‌عنوان دارایی‌های دیجیتالی به شمار می‌آیند. این پژوهش با هدف بررسی چیستی توکن‌های یکتا و رابطه آن‌ها با حقوق مالکیت ادبی و هنری در حوزه بلاک‌چین و جایگاه آن در نظم حقوقی ایران انجام شده است. روش تحقیق مقاله توصیفی تحلیلی است و از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است. به‌عنوان نتیجه یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که توکن‌های یکتا مشمول عمومات حمایتی حق مؤلف در حقوق ایران قرار می‌گیرند و به‌عنوان اثر قابل حمایت‌اند. بااین‌حال، پیشنهاد می‌شود با تصویب مقررات تخصصی و نوین زمینه رونق برای کاربرد توکن‌های یکتا در ایران هم چون سایر کشورها فراهم شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات