نشان جغرافیایی و فرش دست‌بافت قم از منظر حقوق مالکیت فکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم انسانی

2 استاد گروه حقوق عمومی، دانشگاه آزاد یزد، یزد، ایران

10.22091/diplic.2024.10195.1006

چکیده

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تولید دستگاه‌های جدید صنعتی، زمینه‌های لازم جهت سوءاستفاده از تکنولوژی در جهت تهدید صنایع‌دستی و به‌خصوص فرش دست‌بافت را فراهم نموده است. از دیر باز فرش دست‌بافت به‌عنوان یکی از کالاهای ارزشمند تولیدی ایران شناخته شده است که متأسفانه با تولید فرش‌های ماشینی دست‌بافت‌گونه مورد هجمه واقع شده است. تولیداتی که طی عملیات متقلبانه، مشتری و مردم عادی را در تشخیص فرش اصیل دست‌بافت از فرش دست‌بافت‌گونه ماشینی به‌طورجدی به اشتباه می‌اندازد. نشانه‌های جغرافیایی به‌عنوان یکی از شاخه‌های حقوق مالکیت فکری در دنیا شناخته شده که در کشور ایران هم مورد پذیرش واقع شده است که با ثبت فرش دست‌بافت قم، حقوق معنوی طراحان، بافندگان و تولیدکنندگان محفوظ خواهد شد. در این مقاله به ابعاد مختلف حقوقی نشانه‌های جغرافیایی با تأکید بر فرش دست‌بافت قم پرداخته و راهکاری حقوقی جهت حفاظت از این سرمایه ملی ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات